Thứ Sáu, ngày 14 tháng 10 năm 2011

Giao tiếp AVR với máy tính qua cổng COM

M xin được giới thiệu ứng dụng của AVR thông qua giao tiếp qua cổng COM với sự điều khiển của phần mềm Visual Basic.
pass: quangtung1123

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét